Shrimp.jpg

January

January 1-4: club closed
january 5: Burger & brew night                                                                                     January 6 & 7: Mixed Grill                                                                                                 January 8-11: Club Closed                                                                                           January 12: Burger & brew Night                                                                                   January 13 & 14: red snapper                                                                                 January 15-18: Club closed                                                                                         January 19: burger & brew night                                                                           January 20 & 21: Prawns                                                                                       January 22-25: club closed                                                                                   january 26: burger & brew night                                                                               january 27 & 28: ahi tuna

 

february

february 1: club closed
february 2: burger & brew night
february 3 & 4: Prime Rib
february 5-8: club closed
february 9: burger & brew night
february 10 & 11: sea bass
february 12-15: club closed
february 16: burger & brew night
february 17 & 18: lobster tail
february 19-22; club closed
february 23: burger & brew night
february 24 & 25: ahi tuna