Shrimp.jpg

May

may 2: pot roast

may 3: family night - pizza & pasta bar

may 4: burger & brew night

may 5: wok bar / prime rib

may 6: prime rib

may 7 & 8: club closed

may 9: meatloaf

may 10: family night - pizza & pasta bar

may 11: burger & brew night

may 12 & 13: sea bass

may 14 & 15: club closed

may 16: fried cod

may 17: family night - pizza & pasta bar

may 18: burger & brew night

may 19: wok bar / prawns

may 20: prawns

may 21 & 22: club closed

may 23: osso bucco

may 24: family night - pizza & pasta bar

may 25: burger & brew night

may 26 & 27: crab legs

may 28 & 29: club closed 

may 30: fried shrimp

may 31: family night - pizza & pasta bar

 

June

June 1: burger & brew night

june 2 & 3 whitefish

june 4: select menu

june 5: club closed

june 6 & 7: braised pork chop

june 8: burger & brew night

june 9: wok bar / lobster tail

june 10: lobster tail

june 11: select menu

june 12: club closed

june 13 & 14: fajitas

june 15: burger & brew night

june 16 & 17: halibut

june 18: select menu

june 19: club closed

june 20 & 21: lamb chops

june 22: burger & brew night

june 23: wok bar / walleye

june 24: walleye

june 25: select menu

june 26: club closed

june 27 & 28: spaghetti & meatballs

june 29: burger & brew night

june 30: crab legs